Fra-teus d.o.o.

Znate li gdje je najučinkovitije oglašavati vaše proizvode?

Frateus je agencija specijalizirana za oglašavanje farmaceutskih i medicinskih proizvoda u izlozima ljekarni. Naša mreža broji preko 100 premium ljekarni u Hrvatskoj, opremljenih novim digitalnim displejima, koji garantiraju još bolje prodajne rezultate.

Za upite nam se obratite na telefon 091/ 2335 480 ili e-mail prodaja@frateus.hr.

Prezentacija FT digitalnih rješenja: PPSX prezentacija, MP4 video.

FRA-TEUS d.o.o. za trgovinu i usluge, Ivanečka ulica 31, 10000 Zagreb
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080274221, OIB: 75123350963
Žiro račun (IBAN): HR9824840081100957024 (Raiffeisenbank Austria d.d.)
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti
Direktor: Robert Šipek, društvo zastupa pojedinačno i samostalno

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.